Oferty pracy

Traktujemy ludzi nie jako zasób, a jako potencjał. Dlatego spółka zapewnia godne warunki pracy i zapewnia gwarancje socjalne. Przywiązujemy szczególną uwagę do rozwoju pracowników.

SP. z o. o. "Zammler Ukraina"
SP. z o. o. "Zammler Ukraina"
ONLINE-Aplikacja