Udział
19-09-2018

W ZAMMLER GROUP dokonano zmian w TOP zarządzaniu

Od września bieżącego roku na stanowisko dyrektora logistyki kontraktowej ZAMMLER powołano Rusłana Perewerziewa. Wcześniej pan Perewerziew pracował na kierowniczych stanowiskach zarówno w ukraińskich, jak i międzynarodowych firmach w zakresie dystrybucji i logistyki. W sumie u nowo mianowanego dyrektora ponad 20 lat doświadczenia. Wałerji Baraniwśkyj, który zajmował określone stanowisko od 2011 roku, kończy pracę w grupie firm. Jak skomentował dyrektor generalny ZAMMLER Wiktor Szewczenko, za ten czas działanie kierunku magazynowego charakteryzowało się dynamicznym rozwojem i poprawą poziomu profesjonalizmu zespołu, pogłębieniem doświadczenia i umiejętności. „My niewątpliwie doceniamy ten wkład, który już dokonano przez poprzedniego kierownika w rozwój logistyki magazynowej ZAMMLER. Wraz z tym stawiamy sobie bardziej ambitne cele. Wśród najważniejszych zadań, które stoją przed nowo mianowanym dyrektorem, jest wzrost wszystkich szacunkowych wskaźników efektywności działania kompleksów magazynowych, dostosowanie istniejących procesów biznesowych do nowych trendów na rynku, ciągłe doskonalenie systemów zarządzania z uwzględnieniem standardów międzynarodowych, rozszerzenie geografii lokalnych przedstawicielstw, w tym i międzynarodowych”, – powiedział Wiktor Szewczenko.
ONLINE-Aplikacja