Wystawić opinię
Udział
24-01-2017

Konkurs dla studentów od firmy ZAMMLER

Grupa firm logistycznych ZAMMLER przy wsparciu Stowarzyszenia „Ukraiński Logistyczny Alians” ogłasza Ogólnoukraiński konkurs prac studenckich na temat „Logistyka transportowa: wyjście na rynek USA

Jeśli jesteś ambitny, nie boisz się wyzwań i marzysz o karierze w logistyce – ten konkurs jest właśnie dla ciebie.

Grupa firm logistycznych ZAMMLER daje możliwość przyszłym logistykom spróbować swoich sił i wdrożyć wiedzę teoretyczną w praktyce. Jest to realna szansa, aby stać się częścią jednej z największych firm logistycznych na Ukrainie.

 „Podniesienie prestiżu zawodu logistyka, wsparcie dla młodych specjalistów – jest to jedno z zadań, które stawiają przed sobą w ZAMMLER. Jesteśmy gotowi do inwestowania w przyszłych logistyków, bo tylko od ludzi, od ich profesjonalizmu zależy rozwój kraju w ogóle i branży logistycznej w szczególności. I w tym konkursie kładziemy nacisk nie tyle na finansowym zachęcani studentów, ile na możliwości realizacji w zawodzie. Dajemy jasne zadanie i oczekujemy konkretnego wyniku. Wybieramy najlepszych i widzimy ich częścią naszego zespołu”, – Wiktor Szewczenko, dyrektor generalny grupy firm ZAMMLER.

Zadanie konkursu – opracować pełny biznesplan na zakup firmy transportowej w USA po przeprowadzeniu wcześniejszej analizy rynku transportowego.

Dane wejściowe:

 • Uczestnik konkursu sam wybiera firmę po przeprowadzeniu wcześniejszej analizy rynku i podaje argumenty, mające wpływ na wybór konkretnej firmy.
 • Firma powinna być prawdziwa, istniejąca na rynku transportowym USA, zawierać minimalny stan pracowników i przynosić dochód (ważne jest, aby firma nie była nieopłacalną).
 • Siedziba firmy: proponowana przez organizatorów lokalizacja – wschodnie wybrzeże USA lub Środkowy Zachód, możliwy jest także inny wariant lokalizacji – według uznania prelegenta z uzasadnieniem wyboru.
 • Uczestnik konkursu samodzielnie określa misję firmy i zakres usług transportowych (plandeki, chłodnie, cysterny, kontenerowce), które będzie świadczyła firma.
 • Zakres możliwych inwestycji – od 300 do 800 tys. USD. (W przypadku konieczności zmiany kwoty inwestycji uczestnik konkursu musi przedstawić obliczenia, którymi się kierował podejmując decyzję).
 • Okres zwrotu inwestycji – 3-4 lata. (Uczestnik konkursu powinien przygotować szczegółowy uzasadniony plan rozwoju firmy).

Obowiązkowe elementy w biznes-projekcie:

 • Krótka analiza rynku transportowego (wielkość, dynamika, potencjał). Segmentacja rynku i wybór kluczowych segmentów (według rodzajów usług transportowych).
 • Konkurencyjna analiza rynku, analiza cen konkurencji dla usług transportowych, uzasadnienie decyzji o pracy na wybranym przez uczestnika konkursu segmencie rynku. (W opisie badania zaleca się korzystać ze standardowej metody analizy pięciu sił Portera: istniejące konkurenty, potencjalne konkurenty, konkurencja ze względu usług, które są substytutami, dostawcy, konsumenci).
 • Opis aspektów prawnych działalności gospodarczej. Podstawowe warunki działalności firmy na rynku (wykaz zezwoleń na zakup istniejącego przedsiębiorstwa), wymagania dotyczące przestrzegania wymogów organów regulacyjnych i nadzorujących (licencje, podatki, ewentualne ulgi podatkowe i warunki ich uzyskania itp.).
 • Przejrzysty i szczegółowy plan inwestycyjny z podaniem terminów i etapów zwrotu inwestycji.
 • Przewidywane obliczanie rentowności działalności, z uwzględnieniem kosztów inwestycji i ewentualnych wziętych kredytów.
 • Plan etatów firmy.
 • Strategia rozwoju firmy na pierwsze dwa lata działalności firmy.
 • Oferty z tytułu systemu kluczowych wskaźników biznesowych (KWB) do oceny pracy firmy. Prognoza wyników firmy w systemie KWB do końca pierwszego i drugiego roku działalności.

Forma opisu projektu w postaci biznesplanu projektu.

Etapy konkursu – 2 etapy:

1 etap – uczestnicy konkursu kierują pracy do komitetu organizacyjnego konkursu,

2 etap – jury wybiera najlepsze prace i zaprasza ich autorów do osobistej prezentacji i obrony projektu.

Termin składania prac: do 24 lutego 2017 r.

Kryteria wyboru: główne kryterium – realizm pomysłu, oryginalność strategii marketingowej, możliwość jej wdrożenia i praktyczna wartość uzyskanych wyników, uzasadnienie efektywności ekonomicznej projektu.

Fundusz nagród:

1 miejsce – 7 tys. UAH i przyciągnięcie zwycięzcy do realizacji opisanego projektu z odbyciem stażu w USA w ciągu 1 roku.

2 miejsce – 3 tys. UAH i lunch z dyrektorem generalnym firmy ZAMMLER.

3 miejsce – odbycie stażu w firmie ZAMMLER.

Zapraszamy do konkursu młodych, kreatywnych i ambitnych studentów!!!

Prace prosimy wysyłać na adres:

04071, m. Kijów, ul. Kostiantyniwśka 2A, 2 piętro, biuro „ULA”

Wersja elektroniczna pracy prosimy wysyłać na adres: info@ula-online.org

X
Dziękujemy za twoją opinię!
ONLINE-Aplikacja
Formularz w tej chwili nie działa. Przepraszamy za spowodowaną niedogodność. Użyj swojego numeru telefonu, aby się z nami skontaktować +38 (044) 233-62-28 lub info@zammler.com.ua.