Udział
05-03-2019

Studenci Państwowego Uniwersytetu Infrastruktury i Technologii odwiedzili zespół magazynowy ZAMMLER FULLFILMENT

W ramach współpracy z Państwowym Uniwersytetem Infrastruktury i Technologii (PUIT) przez ZAMMLER GROUP zorganizowano techniczną wizytę w zespole magazynowym ZAMMLER FULLFILMENT dla studentów i wykładowców wydziału „Biznes-logistyka i technologie transportu”. Celem imprezy było zapoznanie studentów ze wszystkimi procesami w magazynie: załadunek/rozładunek, składowanie towarów, pakowanie, oznakowanie itp. Eksperci ZAMMLER pomagali gościom pogłębić wiedzę w zakresie logistyki kontraktowej i uzyskać praktyczne umiejętności dotyczące programu nauczania kursu „Logistyka magazynowo-transportowa” na temat „Organizacja procesu logistycznego w magazynie”. Dyrektor logistyki kontraktowej ZAMMLER GROUP Rusłan Pieriewierziew i kierownik magazynu Sergij Łyndia osobiście przeprowadzili wycieczkę do pomieszczeń zespołu, opowiedzieli o wszystkich procesach, które prowadzone są w ramach logistyki dla e-sklepów – fulfillment. Szczególną uwagę poświęcono automatyzacji, demonstrowano wyposażenie magazynu i działanie maszyn i innego sprzętu. W trakcie wycieczki studenci zadawali detalizujące pytania, co jednoznacznie świadczy o wysokim poziomie ich zaangażowania. Cieszymy się z otwartości kierownictwa Państwowego Uniwersytetu Infrastruktury i Technologii, w szczególności dziekanatu wydziału Zarządzania i Technologii, oraz ich pragnieniu dać studentom większe możliwości do podnoszenia kwalifikacji. ZAMMLER GROUP jest świadomy swojej odpowiedzialności i zdolności wpływania na rozwój branży logistycznej Ukrainy. Właśnie dlatego zawsze jesteśmy gotowi być praktyczną platformą w procesach szkoleniowych i stale współpracujemy z ukraińskimi uczelniami.
ONLINE-Aplikacja