Udział
09-08-2019

Delegacja ChRL spotkała się z ZAMMLER, aby omówić perspektywy współpracy

Delegacja ChRL spotkała się z ZAMMLER, aby omówić perspektywy współpracy. W ostatnim dziesięcioleciu stosunki handlowo-inwestycyjne między Ukrainą a Chinami znacznie się wzmocniły. Liczba omawianych projektów i projektów na etapie realizacji szybko rośnie. W poszukiwaniu potężnego partnera logistycznego przedstawiciele chińskiego portu Kanton wykazały inicjatywę spotkać się i omówić ewentualne perspektywy rozszerzenia współpracy z firmą ZAMMLER jako z jednym z największych międzynarodowych operatorów logistycznych na rynku ukraińskim. W składzie chińskiej delegacji nam złożyli wizytę menedżerowie Guangzhou Port Co. Ltd. i China Gezhouba Group International Engineering Com. Ltd. Do szanownych gości dołączył pan Lau Dziuń, Doradca ds. Handlowo-Gospodarczych Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej na Ukrainie oraz Wasyl Szweć, zastępca dyrektora generalnego Chińskiego Stowarzyszenia Handlowego. Spotkanie zaczęło się od wycieczki do magazynu, w tym i do centrum fulfillment. Chińska strona miała okazję na własne oczy zobaczyć magazynowe zakłady ZAMMLER wyposażone w nowoczesny sprzęt. Podczas części oficjalnej na gości czekała prezentacja działalności firmy i strategicznych planów na przyszłość. Strona chińska, w szczególności pani Wei Tongjun, Wiceprezes Guangzhou Port Co. Ltd, bardzo zainteresowała się działalnością spółek grupy ZAMMLER i w najbliższym czasie planowane są kolejne rozmowy na temat perspektyw współpracy, ale już w kraju delegacji. Po zakończeniu części oficjalnej na gości czekała kolacja z tradycyjnymi ukraińskimi potrawami, podczas której strony mieli okazję do komunikacji nieformalnej.
ONLINE-Aplikacja

X