Udział
25-10-2018

ZAMMLER GROUP otrzymały Certyfikat Członka Chińskiego Stowarzyszenia Handlowego

17 października Chińskie Stowarzyszenie Handlowe (CHSH) obchodziło swoją Trzecią rocznicę. My, jako członkowie CHSH, zostali zaproszeni na przyjęcie z tej okazji i mieliśmy zaszczyt osobiście pogratulować Prezesa Stowarzyszenia pana Wej Sina i wszystkich członków Stowarzyszenia. Razem z nami gratulował CHSH doradca ds. handlowo-gospodarczych Ambasady CHRL w Ukrainie Lu Tsziuń, zastępca Ministra Infrastruktury Ukrainy Wiktor Dowgań, dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestycji Andrij Demczuk, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Administracji Prezydenta Ukrainy. Na imprezie również byli obecni chińskie i ukraińscy przedsiębiorcy, partnerzy Stowarzyszenia. Współpraca Grupy Firm ZAMMLER z CHSH zaczęła się ponad rok temu i w marcu 2018 przystąpiliśmy do umowy założycielskiej o utworzeniu CHSH, stając się członkami Stowarzyszenia. Główną misją CHSH jest wspieranie tworzenia nowego formatu handlu i partnerstwa gospodarczego między Chinami i Ukrainą. Jest to prawne i informacyjne wsparcie ukraińskiego biznesu na rynkach Chin i chińskiego na Ukrainie. Podczas uroczystości pan Wej Sin wręczył nam Certyfikat Członka Chińskiego Stowarzyszenia Handlowego. Mając swoje przedstawicielstwo w CHRL, wśród celów strategicznych ZAMMLER GROUP jest rozszerzenie swojej działalności w tym kierunku ekonomicznym. Firma ZAMMLER jest zainteresowana we współpracy z CHSH i wśród głównych punktów są: wzmocnienie współpracy handlowo-gospodarczej i projektowej, stworzenie platformy informacyjnej do dalszej współpracy wśród członków Stowarzyszenia, prowadzenie odpowiednich działań w celu ułatwienia handlu między ukraińskimi i chińskimi firmami, realizacja projektów inwestycyjnych, lobbing interesów przedsiębiorców z obu krajów.
ONLINE-Aplikacja