Udział
26-10-2018

ZAMMLER GROUP została partnerem logistycznym Halloweenu „Spotkanie pokoleń”

Współpraca z uczelniami wyższymi – jeden z najważniejszych kierunków działalności dla ZAMMLER GROUP. To właśnie w uczelniach odbywa się kształtowanie przyszłych specjalistów, uważamy, że biznes musi być tą platformą, gdzie studenci będą mogli uzyskać praktyczne doświadczenie jeszcze w czasie studiów. Aktywnie pomagamy Uczelniom w organizacji konferencji, seminariów, forów biznesowych, bierzemy udział w procesie kształcenia, umożliwiamy studentom odbyć praktykę i staż w grupie firm, a także organizujemy konkursy, które dają możliwość każdemu studentowi odkryć swój potencjał. 25 października przy wsparciu ZAMMLER GROUP przez Katedrę Logistyki Narodowego Uniwersytetu Lotniczego został zorganizowany logistyczne Нalloween „Spotkanie pokoleń”. Główną ideą imprezy jest połączenie 11 pokoleń logistyków w jedną kastę, która tworzy logistyczną dzisiejszość Ukrainy. Nasza firma została partnerem imprezy. Przystąpiliśmy do opracowania koncepcji wydarzenia, a także świadczyliśmy wsparcie finansowe i informacyjne. Łarysa Melnyczuk, dyrektor ds. rozwoju biznesu ZAMMLER, w słowie powitalnym w imieniu spółki pogratulowała Katedrę z 15-leciem, a także opowiedziała o działalności ZAMMLER GROUP i możliwościach, które otwierają się dla studentów w ramach firmy. Chcemy zwrócić uwagę na kreatywny format imprezy. W wielowiekowe ściany Kijowskiej twierdzy idealnie wpisało się mistyczne otoczenie, a tajemnicza atmosfera i malownicze stroje gości zmieniły spotkanie na wesołą imprezę zawodową logistyków. W samym środku Halloweenu gości zostali przyciągnięte do gry interaktywnej „Logistyczne ELIAS”, która magiczną mocą połączyła uczestników – duch zespołowy po prostu zapełnił ściany twierdzy. Spotkanie stało się ciekawą platformą komunikacyjną dla zawodowych logistyków wszystkich pokoleń – nauczyciele spotkali się z absolwentami, studenci mieli okazję spotkać się z przedstawicielami czołowych firm logistycznych, wielu gości wymienili się kontaktami z perspektywą partnerstwa. Firma ZAMMLER GROUP jest zawsze otwarta dla studentów i pomaga tworzyć logistykę przyszłości już dziś.
ONLINE-Aplikacja