Udział
23-01-2019

ZAMMLER GROUP wzięła udział w spotkaniu międzyresortowym w sprawie otwarcia punktu kontrolnego na granicy państwowej na lotnisku „Biała Cerkiew”

ZAMMLER GROUP jako strona zainteresowana w realizacji projektu modernizacji lotniska towarowego w mieście Biała Cerkiew, wzięła udział w spotkaniu roboczym w sprawie otwarcia punktu kontrolnego na granicy państwowej na lotnisku „Biała Cerkiew”. Spotkanie odbyło się 16 stycznia 2019 roku i było zainicjowane przez Ministerstwo Infrastruktury w ramach realizacji zlecenia Gabinetu Ministrów. W celu omówienia pytań organizacyjnych i technicznych do spotkania dołączyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy, Państwowej Służby Fiskalnej, Państwowej Służby Podatkowej, władze miejskie i obwodowe miasta Biała Cerkiew i inni. W trakcie spotkania uczestnicy stwierdzili, że w celu dalszego pozyskiwania inwestycji należy przede wszystkim uruchomić cykl operacji cargo. Zainteresowane strony doszły do wniosku, że do tego brak przeszkód technicznych, ponieważ lądowisko w mieście Biała Cerkiew jest technicznie w pełni przydatne, a dostępność w pobliżu kolei otwiera perspektywy połączenia multimodalnego. A ZAMMLER jako operator logistyczny, ze swojej strony, już dziś może zapewnić pełny cykl procedur celno-brokerskich, załadunek-rozładunek, magazynowanie itp. Otwarcie przejścia kontrolnego przez granicę państwową w mieście Biała Cerkiew jest planowane już w maju 2019 roku. Teraz powołany zespół projektowy ciężko pracuje, w szczególności, na najbliższe 2 tygodnie planowane są następujące działania: – kierownictwo Lotniczego Kompleksu Kargo w mieście Biała Cerkiew przy wsparciu administracji lokalnej i „Awiaplan”, przygotowuje projekt szkicu terenu, na którym zostanie umieszczony punkt kontrolny, i jego granice, a także wnosi do planu wszystkie pomieszczenia i terytorium; – do 1 lutego 2019 r. projekt ten powinien być gotowy i udostępniony do wglądu wszystkim uczestnikom spotkania; – po 1 lutym planowana jest wizyta na miejscu dla przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy, Państwowej Służby Fiskalnej, Państwowej Służby Podatkowej i innych zainteresowanych stron na terytorium Lotniczego Kompleksu Kargo w mieście Biała Cerkiew i do terminala ZAMMLER w mieście Biała Cerkiew. Wizyta będzie skierowana na to, aby po dokładnym zbadaniu terenu i pomieszczeń uzupełnić wymagania stawiane przed punktem kontrolnym z uwzględnieniem tego, co w tej chwili już jest, i ustalić, co trzeba dopracować. Na podstawie wyników wizyty i opisu planowane jest przeprowadzenie kolejnego spotkania roboczego.
ONLINE-Aplikacja