• укр
  • eng
  • pol
  • 中文
  • рус
Dla osób z wadami wzroku
Dla osób z wadami wzroku

Klienci

Elektronika i sprzęt AGD
Towary FMCG
E-commerce
Sprzęt przemysłowy
Produkty farmaceutyczne
Sprzęt telekomunikacyjny
Handel detaliczny
Wydawnictwa
Branża lotnicza
Elektronika i sprzęt AGD

Nasze portfolio klientów obejmuje firmy z branży elektroniki i sprzętu AGD znane na całym świecie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zrozumieniu specyfiki transportu i magazynowania sprzętu oferujemy naszym klientom efektywne i stabilne rozwiązania.

Towar umieszczany jest w magazynach klasy „A” wyposażonych w nowoczesny sprzęt specjalistyczny. Zarządzanie procesami logistycznymi odbywa się za pomocą systemu WMS, który umożliwia prowadzenie operacji na najwyższym poziomie, niezależnie od sezonowości i szczytowych obciążeń.

Własna flota samochodowa na Ukrainie iw Europie pozwala na samodzielne zapewnienie dostaw produktów do miejsc docelowych zgodnie z ustalonymi terminami.

Listy polecające są dostępne na żądanie.

Towary FMCG

Wieloletnie doświadczenie w pracy z kluczowymi graczami na rynku FMCG daje nam możliwość budowania efektywnych łańcuchów dostaw dla firm z tej dziedziny. Własna infrastruktura magazynowa i flota samochodowa pozwalają nam transportować i przechowywać towary zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kompleksowe rozwiązania logistyczne są przemyślane w najdrobniejszych szczegółach – warunki składowania i rozmieszczenia towarów z uwzględnieniem możliwego / niemożliwego sąsiedztwa towarowego, intensywności wysyłek, okresu przydatności do spożycia i innych czynników.

Rozładunek i wysyłka odbywa się za pomocą specjalistycznego sprzętu, a informacje o położeniu ładunku są śledzone i dostarczane w czasie rzeczywistym.

Listy polecające można znaleźć na żądanie.

E-commerce

W naszym portfolio klientów znajduje się wiele znanych światowych marek, które powierzyły nam swoją logistykę i zleciły ją na zasadzie outsourcingu.

FULFILLMENT pozwala w pełni delegować wszystkie te procesy. Jest to kompleks usług, w którym operator logistyczny przejmuje odbiór towaru od dostawcy, składowanie, montaż, pakowanie, organizację dostaw do konsumenta końcowego, obsługę zwrotów.

Własna infrastruktura transportowa zapewnia realizację powierzonych zadań w ściśle określonych ramach czasowych, niezależnie od sezonowości i szczytowych obciążeń.

Wieloletnia współpraca i chęć polecania nas przez klientów są dowodem sprawnej logistyki i wysokiego poziomu usług.

Sprzęt przemysłowy

Przedsiębiorstwa z branży metalowej, chemicznej i mechanicznej z reguły wymagają indywidualnych rozwiązań logistycznych. Należy uwzględniać cechy produktów oraz wymogi prawa krajowego i międzynarodowego podczas importu/eksportu produktów.

ZAMMLER tworzy wydajne łańcuchy dostaw, które spełniają potrzeby klientów z segmentu przemysłowego: transport dużych ładunków, ładunków specjalnego przeznaczenia.

Zapewnienie klientom tak specyficznej usługi wymaga doświadczenia, dużego profesjonalizmu, przestrzegania standardów i wymagań.

W naszym portfolio klientów znajdują się wiodące firmy z branży przemysłowej.

Produkty farmaceutyczne

Organizacja procesu transportu produktów farmaceutycznych obejmuje budowę specjalistycznej infrastruktury logistycznej spełniającej szereg wymagań:

  • optymalizacja transportu produktów;
  • ścisłe przestrzeganie i kontrolę temperatury, zapewnienie bezpieczeństwa produktów podczas transportu;
  • ocena ryzyka oraz uwzględnienie wszystkich możliwych niuansów związane ze specyfiką produktów farmaceutycznych.

Specjaliści ZAMMLER rozumieją wszystkie aspekty i cechy transportu leków, stale podnoszą poziom kwalifikacji. Rozwiązania logistyczne opracowane przez nas spełniają surowe wymagania przemysłu farmaceutycznego.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z czołowymi firmami farmaceutycznymi w Ukrainie i na świecie to nasza siła. Dlatego portfolio klientów tworzą stabilne firmy medyczne.

Sprzęt telekomunikacyjny

Sprzęt telekomunikacyjny wymaga specjalnych warunków transportu i przechowywania. Wartość ładunku, sezonowość oraz szybkie zmiany trendów rynkowych, aktualizacja oferty modelowej i wyposażenia wymagają indywidualnego podejścia, wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz doświadczenia w pracy z branżą.

Produkty lokujemy w magazynach klasy „A” wyposażonych w nowoczesny sprzęt specjalistyczny. Zarządzanie procesami logistycznymi odbywa się za pomocą systemu WMS, który umożliwia prowadzenie operacji na najwyższym poziomie, niezależnie od sezonowości i szczytowych obciążeń.

Własna flota samochodowa w Ukrainie i w Europie pozwala na samodzielne zapewnienie dostawy towarów do miejsca przeznaczenia zgodnie z ustalonymi terminami.

Handel detaliczny

Oferujemy klientom z segmentu detalicznego:

  • składowanie towarów w nowoczesnych magazynach klasy „A” wyposażonych w nowoczesny specjalistyczny sprzęt;
  • zarządzanie procesami logistycznymi za pomocą systemu WMS, który umożliwia wykonywanie operacji na najwyższym poziomie, niezależnie od sezonowości i szczytowych obciążeń;
  • własna flota samochodowa pozwala na dostarczanie towarów w najkrótszym terminie z minimalnymi wydatkami.

FULFILLMENT pozwala w pełni delegować wszystkie te procesy. Jest to zestaw usług, w którym operator logistyczny przejmuje odbiór towaru od dostawcy, składowanie, montaż, pakowanie, organizację dostaw do konsumenta końcowego, obsługę zwrotów.

Wydawnictwa

Szeroka gama produktów poligraficznych wymaga specjalnego podejścia do rozmieszczenia i przechowywania towaru w magazynie. Jakość produktów zależy od prawidłowego przechowywania, ponieważ wraz ze zmianami temperatury i wilgotności przyspiesza się proces naturalnego starzenia materiałów. ZAMMLER posiada wszelkie niezbędne warunki do współpracy z wydawcami: organizację magazynowania w postaci specjalnych regałów, odpowiednie warunki klimatyczne: wilgotność, temperaturę, wentylację, brak bezpośredniego nasłonecznienia.

Automatyzacja procesów zarządzania operacjami magazynowymi sprawia, że obsługa klientów jest maksymalnie efektywna.

Usługa FULFILLMENT pozwala klientowi na outsourcing wszystkich procesów: odbiór towaru od dostawcy, magazynowanie, montaż, pakowanie, organizacja dostaw do użytkownika końcowego, obsługa zwrotów.

Za pomocą własnej floty samochodowej dostawy realizowane są do magazynów i punktów sprzedaży.

Branża lotnicza

Logistyka lotnicza to obsługa w zakresie kluczowej działalności przemysłu lotniczego: dostawy części zamiennych, podzespołów, zespołów, w tym silników lotniczych.

Zapewnienie klientom tak specyficznej obsługi wymaga doświadczenia, dużego profesjonalizmu, przestrzegania standardów i wymagań.

Naszymi klientami są międzynarodowe linie lotnicze, z którymi współpracujemy od dłuższego czasu. Znajomość rynku pozwala na realizację dostaw w krótkim czasie i najbardziej optymalnymi trasami.

Złożyć wniosek
Dziękuję Ci!

Nasz specjalista wkrótce się
z Tobą skontaktuje

Zapoznać się
Przekaż opinię