Wystawić opinię

Odpowiedzialność społeczna

Podstawowym założeniem pracy grupy spółek ZAMMLER jest społeczna odpowiedzialność przed naszymi pracownikami, klientami i partnerami, a także przed społeczeństwem i państwem w ogóle. Grupa spółek ZAMMLER otwarcie i przejrzyście przestrzega etycznych zasad prowadzenia biznesu, kierując się przyjętym przez spółkę “Kodeksem etyki”. System społecznej odpowiedzialności zintegrowany jest we wszystkie wewnętrzne procesy spółki, co pozwala ciągle doskonalić system zarządzania jakością, aby w najlepszy sposób spełniać potrzeby klientów.

Odpowiedzialność wobec pracowników

Jednymi z najważniejszych inwestycji w rozwój i stabilność naszej spółki są inwestycje we własny personel. Traktujemy ludzi nie jako zasób, a jak potencjał. Dlatego zapewniamy godne warunki pracy i gwarancje socjalne. Przywiązujemy szczególną uwagę do rozwoju pracowników. Prowadzimy program motywacyjny, który obejmuje szkolenia i rozwój indywidualnych możliwości, doskonalenie umiejętności zawodowych, organizacje imprez firmowych.
Odpowiedzialność przed społeczeństwem

ZAMMLER aktywnie rozwija współpracę z wiodącymi uczelniami, które przygotowują specjalistów z zakresu logistyki. Studenci mogą odbyć praktyki zawodowe w każdym z działów przedsiębiorstwa, zdobyć praktyczne doświadczenie i umiejętności przyszłego zawodu.

Stawiamy sobie za cel podniesienie prestiżu zawodu logistyka: organizujemy konkursy, wspieramy zawodowe uczelni, edukacyjne projekty podnoszenia kwalifikacji, świadczymy doradztwa zawodowego z zakresu logistyki dla absolwentów szkół średnich.
X
Dziękujemy za twoją opinię!
ONLINE-Aplikacja
Formularz w tej chwili nie działa. Przepraszamy za spowodowaną niedogodność. Użyj swojego numeru telefonu, aby się z nami skontaktować +38 (044) 233-62-28 lub info@zammler.com.ua.