• укр
  • eng
  • pol
  • 中文
  • рус
Dla osób z wadami wzroku
Dla osób z wadami wzroku

Odpowiedzialność społeczna

Dzisiaj być tylko firmą zyskowną jest zamało, aby nazywać się firmą skuteczną i nowoczesną. W biznesie od dawna nie chodzi tylko o finansach. Wsparcie, odpowiedzialność, szacunek, rozwój — właściwości, które każdy z nas ceni w ludziach, są obecne również w korporacjach, które szanują siebie i społeczeństwo.

My w ZAMMLER GROUP dobrze to rozumiemy i staramy się być właśnie takim odpowiedzialnym społecznie biznesem. Przecież wiedziemy, że nasi pracownicy, klienci oraz partnerzy to są ludzie i firmy które stale się rozwiją, umieją zmieniać siebie i świat na lepsze i wymagają większego.

W ZAMMLER GROUP chodzi nie tylko o procesy biznesowe, ale również i o wspólne wartości oraz odpowiedzialność wobec pracowników, klientów i partnerów, społeczeństwa i środowiska.

Skontaktuj się z nami

Firma to przede wszystkim ludzie, którzy w niej pracują. Cenimy każdego z ponad 600 pracowników grupy firm ZAMMLER.

 

Dbamy o przestrzeganie europejskich standardów w zakresie ochrony pracy, co potwierdzają dostępne międzynarodowe certyfikaty.

 

Ludzie w ZAMMLER nie są zasobem, ale potencjałem, dlatego jedną z najważniejszych inwestycji w rozwój i stabilność naszej firmy są inwestycje w pracowników. Zwracamy dużą uwagę na bezpieczeństwo pracowników, tworzenie komfortowych warunków pracy i pozytywnej atmosfery w zespole. W szczególności w ZAMMLER zapewniamy:

– coroczny przegląd wynagrodzeń i premie finansowe za udane projekty;
– bezpłatne szkolenia, seminaria, kursy edukacyjne dla zaawansowanych;
– imprezy firmowe i integracyjne;
– fajny bonus;
– dzień wolny w urodziny.

 

Podczas globalnej pandemii COVID-19 bezpieczeństwo w pracy stało się kluczowe. Większości pracowników biur ZAMMLER GROUP zaleca się przejście na pracę zdalną. Opracowano jasne wytyczne dotyczące zasad postępowania podczas pandemii oraz priorytetowych dzialań w przypadku choroby.

 

W razie potrzeby przeprowadzamy testy PCR dla pracowników. Wszyscy są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, przechodzą codzienną kontrole temperatury, w przypadku ograniczonego ruchu środków transportu publicznego organizujemy transfery i odbieramy pracowników z / do miejsca pracy.

Odpowiedzialność wobec pracowników

W ZAMMLER GROUP szanujemy naszych klientów i partnerów, dlatego nasza współpraca opiera się na wzajemnym szacunku, uczciwości, przejrzystości, przestrzeganiu prawa i ogólnie przyjętych norm etyki biznesowej.

 

Usługi firmy spełniają międzynarodowe standardy jakości ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, TAPA TSR, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty.

 

Wiemy, że wsparcie jest ważne w przypadku globalnej pandemii i niestabilności gospodarczej biznesu. Jako firma odpowiedzialna społecznie, w ZAMMLER zainicjowaliśmy projekt, który ma pomóc firmom zachować równowagę w tak trudnym okresie.

 

Audyt logistyczny ZAMMLER ma na celu maksymalną optymalizację procesów logistycznych Twojego biznesu. Dzięki konsultacjom i owocnej pracy naszych specjalistów otrzymasz analizę istniejącego łańcucha dostaw, a także rekomendacje w odniesieniu do jego ulepszenia. Usługa ta jest całkowicie bezpłatna w okresie pandemii i po kwarantannie COVID-19, może z niej korzystać każda firma zarejestrowana w Ukrainie, która prowadzi działalność eksportowo-importową i działa od co najmniej 3 lat.

Odpowiedzialność wobec klientów i partnerów

Nasza firma koncentruje się na systemowych zmianach w społeczeństwie, które mogą być realizowane przy regularnym, a nie jednorazowym wsparciu. Jesteśmy przekonani, że pomoc punktowa nie jest skuteczna. Dlatego nawiązujemy długoterminowe relacje partnerskie z profesjonalnymi fundacjami charytatywnymi i specjalistami. Pomoc rodzinom w kryzysie i dzieciom odgrywa ważną rolę w naszej pracy socjalnej. Tutaj współpracujemy z następującymi projektami:

– program mentorski dla sierot i dzieci z internatów;
– pomoc sierotom, dzieciom; pozbawionym opieki rodzicielskiej i rodzinom w trudnej sytuacji wraz z SOS Children’s Towns Ukraine
– wsparcie dla matek i dzieci wraz z Miastem Dobra.

Wspieramy również projekty mające na celu:

– wyposażenie szpitali w niezbędny sprzęt;
– pomoc w leczeniu ciężko chorych dzieci; – wsparcie wojska w strefie prowadzenia operacji antyterrorystycznej.

 

 

Ponadto mamy ambitny cel – podnieść prestiż zawodu logistyki i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby mieć w Ukrainie więcej specjalistów logistyki na najwyższym poziomie. W tym celu aktywnie rozwijamy współpracę z wiodącymi placówkami edukacyjnymi, które kształcą młodsze pokolenie logistyków. To:

– Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T.G. Szewczenko;
– Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii;
– Państwowy Uniwersytet Infrastruktury i Technologii;
– Narodowy Uniwersytet Transportu;
– DUZ „Międzyregionalna Wyższa Szkoła Zawodowa Transportu Drogowego i Mechanizacji Budownictwa”.

 

 

Każdego roku dziesiątki studentów kierunków zarządzania, marketingu, logistyki, techniki transportowej i innych odbywa praktyki w ZAMMLER GROUP. Najzdolniejsi mają możliwość wyjazdu na staż, a później podjęcia pracy w naszej firmie.

 

 

Szkolenia, warsztaty, webinaria, wykłady, wycieczki po kompleksach magazynowych i do centrali ZAMMLER to wydarzenia edukacyjne, w których bierzemy udział i które inicjujemy dla rozwoju zawodowego przyszłych logistyków.

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

Jednym z ważnych aspektów pracy ZAMMLER GROUP jest troska o środowisko.

 

Piąty rok z rzędu system zarządzania środowiskowego firmy ZAMMLER jest certyfikowany i spełnia wymagania międzynarodowej normy ISO 14001:2015. Staramy się organizować przepływy pracy tak, aby miały minimalny wpływ na środowisko: obniżać koszty produkcji poprzez oszczędzanie zasobów (energii elektrycznej, surowców itp.), wdrażać elektroniczny system zarządzania dokumentami, uzupełniać flotę samochodami ciężarowymi o wysokiej klasie środowiskowej EURO-6.

 

Zjawiska dnia codziennego dla każdego pracownika to:

– maksymalne wykorzystanie mediów elektronicznych, w tym elektronicznych wizytówek;
– zbiórka makulatury; – druk dwustronny;
– oszczędność energii elektrycznej (dzięki zainstalowanym czujnikom ruchu, organizacji właściwej utylizacji baterii).

 

Rozumiemy odpowiedzialność za środowisko naturalne wobec obecnych i przyszłych pokoleń.

Дизайн без названия (20)
Odpowiedzialność wobec środowiska
Złożyć wniosek
Dziękuję Ci!

Nasz specjalista wkrótce się
z Tobą skontaktuje

Zapoznać się
Przekaż opinię


Nie wierzcie w prorosyjskie wieści! Brutalna wojna na Ukrainie jest przed wami ukrywana! Kobiety i dzieci giną, miasta znikają z powierzchni ziemi! Zobacz nowości w alternatywnych źródłach!