Udział
06-08-2018

Firmy ZAMMLER GROUP otrzymały certyfikat OHSAS 18001:2007

Firmy ZAMMLER GROUP przeszły audyt certyfikacyjny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w wyniku którego otrzymały certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami normy OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and SafetyAssessment Specification). Norma ta pomaga zidentyfikować podstawowe ryzyko w istniejącym systemie zarządzania bezpieczeństwem zawodowym, które mogą wystąpić w trakcie pracy i sytuacjach kryzysowych, zarządzać nimi, zwiększyć efektywność procesów w tej dziedzinie. Głównym celem przejścia audytu i uzyskania tego certyfikatu jest potwierdzenie pomyślnego wdrażania i ciągłego działania naszego systemu zarządzania, który przyczynia się do tworzenia najlepszych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników firmy również na kompleksach magazynowych, jak i w biurach. Z pomocą wdrożonego systemu mamy możliwość terminowo wykrywać różne zewnętrzne lub wewnętrzne zagrożenia i je eliminować, kontrolować przestrzeganie przepisów prawa i zwiększać wydajność pracy naszych pracowników. ZAMMLER w swojej działalności wykorzystuje najlepsze praktyki, które spełniają wymagania klientów i odpowiadają ich żądaniom.
ONLINE-Aplikacja

X