Wystawić opinię
Udział
22-03-2021

Oddziały ZAMMLER potwierdziły udane przejście na wymagania nowej międzynarodowej normy w dziedzinie ochrony pracy

W lutym 2021 roku oddziały ZAMMLER GROUP – ZAMMLER UKRAINA Sp.z o.o. i ZAMMLER MAGAZYN Sp.z o.o. pomyślnie przeszły zewnętrzny audyt recertyfikacyjny oraz przeszły od wymagań OHSAS 18001 do wymagań międzynarodowej normy ISO 45001:2018.

Zgodnie z wynikami audytu oddziały ZAMMLER GROUP uzyskały nowe wersje certyfikatu, które potwierdzają, że obecny system w pełni spełnia wymagania międzynarodowej normy „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”

ISO 45001 to pierwsza międzynarodowa norma z zakresu bezpieczeństwa pracy, która zaoferowała jednolite i proste podejście organizacjom pragnącym podnieść poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zmniejszyć częstotliwość zdarzeń traumatycznych w miejscu pracy.

Główną różnicą między ISO 45001 a OHSAS 18001 jest to, że ISO 45001 koncentruje się na współdziałaniu między organizacją a jej otoczeniem biznesowym, a OHSAS 18001 skupia się na zarządzaniu czynnikami ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto OHSAS 18001 opiera się na procedurach i bierze pod uwagę tylko ryzyko, podczas gdy norma ISO 45001 uwzględnia zarówno ryzyka, jak i wiarygodność ich wystąpienia i opiera się na procesach. Oznacza to, że w nowym standardzie ochronę pracy traktuje się jako element perspektyw zrównoważonego rozwoju całej organizacji.

ISO 45001:2018 obejmuje również wprowadzenie podejścia opartego na ryzyku, ciągłe doskonalenie w celu dostosowania do wewnętrznego klimatu organizacji, obliczenie i zapewnienie zgodności z ustawodawstwem krajowym. Wszystko to pomaga firmie budować reputację organizacji jako „bezpiecznego miejsca pracy”.

Przypomnimy też, że latem 2020 roku ZAMMLER POLSKA Sp. z o.o. będąca polskim przedstawicielstwem grupy logistycznej ZAMMLER otrzymała certyfikat TAPA TSR.  Jest to międzynarodowa norma dotycząca bezpieczeństwa ładunków, która zawiera szereg wymagań dotyczących drogowego transportu towarów. Obecność tego certyfikatu wskazuje, że dostawca usług logistycznych przestrzega wszystkich środków bezpieczeństwa przewidzianych przez normę w celu ochrony towarów przed ingerencjami z zewnątrz, w tym ingerencjami mechanicznymi i termicznymi.

X
Dziękujemy za twoją opinię!
ONLINE-Aplikacja
Formularz w tej chwili nie działa. Przepraszamy za spowodowaną niedogodność. Użyj swojego numeru telefonu, aby się z nami skontaktować +38 (044) 233-62-28 lub info@zammler.com.ua.