Udział
28-10-2019

Organizacja przewozu lotniczego ładunków – podsumowanie pierwszego wykładu kursu logistyki od EBA

  Dyrektor departamentu lotnictwa i transportu morskiego ZAMMLER GROUP Andrij Kryworotow przeprowadził pierwszy wykład z logistyki w ramach Programu rozwoju na bazie Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu (EBA). Mówca dokładnie opowiedział publiczności o trybie i szczegółach organizacji przewozu lotniczego ładunków, opisał zalety, wady i możliwości przewozu ładunków drogą powietrzną. „Głównymi czynnikami wyboru lotniczego sposobu dostawy towaru jest jego cena, żądany termin dostawy do miejsca przeznaczenia, cechy towaru (czy są wymagane specjalne warunki przewozu). Biorąc pod uwagę te czynniki, należy rozumieć, że fracht lotniczy – jest to najszybsza, jednak przy tym najdroższa opcja dostawy. Przewozu lotniczego zaleca się stosować w przypadku, gdy wymagana jest szybka dostawa towaru lub cena towaru jest bardzo wysoka” – powiedział Andrij Kryworotow. Uczestnicy wykładu dowiedzieli się o zasadach i narzędziach kształtowania tras, dowiedzieli się, jak prawidłowo wybrać drogi powietrzne i spedytora, zapoznali się ze szczegółami kształtowania cen i dokumentami do przewozu lotniczego. „Lotniczy list przewozowy – to podstawowy dokument w przewozach lotniczych. Wystawia go nadawca ładunku lub upoważniony agent. W dokumencie potwierdzane jest istnienie umowy między nadawcą ładunku i przewoźnikiem o przewozie ładunków liniami lotniczymi przewoźnika. Lotniczy list przewozowy potwierdza: zawarcie umowy przewozu, przyjęcie towaru do przewozu i warunki transportu” – powiedział mówca. Podczas wykładu wszyscy obecni również zapoznali się z klasyfikacją sprzętu, który jest stosowany przy odbiorze transportem lotniczym, głównymi rodzajami oznakowania towarów w transporcie. Jaki oddzielna jednostka w ramach wykładu Andrija Kryworotowa była informacja o specyfice transportu produktów farmakologicznych drogą lotniczą, a w szczególności – o normach transportu i kontroli ich przestrzegania, podstawowych wymaganiach przy transporcie i istniejącym ryzyko.
ONLINE-Aplikacja

X