Udział
01-07-2019

ZAMMLER GROUP otworzono w Międzynarodowym Porcie Lotniczym “Boryspol”

W zeszłym tygodniu odbyło się uroczyste otwarcie nowej jednostki strukturalnej ZAMMLER GROUP w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Boryspol”. Posiadając udane doświadczenie w zakresie lotniczych przewozów towarowych, firma zawsze dąży do poprawy jakości usług i doskonalenia wszystkich związanych z tym procesów. Otwarcie biura bezpośrednio na terenie Portu Lotniczego – krok do osiągnięcia właśnie takiego celu. Przecież teraz w ZAMMLER pojawiła się realna możliwość kontroli wszystkich etapów przygotowania rozładunku i załadunku, szybkiej komunikacji ze wszystkimi służbami Portu Lotniczego, przedstawicielami linii lotniczych, partnerami i, co najważniejsze, błyskawicznego reagowania na sytuacje nieplanowane. Otwarcie jednostki strukturalnej zaczęło się od wycieczki do terminalu towarowego, po czym na gości zdarzenia czekała uroczysta część. Andrij Kryworotow, Dyrektor Departamentu Przewozów Lotniczych ZAMMLER GROUP, i Ołeksij Kenda, czasowo p.o. Kierownika Działu Produkcji Terminalu Towarowego „Boryspol”  przeprowadzili wycieczkę osobiście, podczas której opowiedzieli o szczegółach przetwarzania eksportowych i importowych przesyłek lotniczych, na temat systemu zapewnienia przestrzegania temperatury i ogólnego bezpieczeństwa.  Goście na własne oczy zobaczyli proces załadunku samolotu Tureckich Linii Lotniczych Airbus A330-200F, który wśród innych przesyłek brał na pokład 5 t ukraińskiej czereśni do Hongkongu.  Również podczas wycieczki pokazano ponadpotężny pojazd przeciwpożarowy, który codziennie jest używany pod czas ćwiczeń straży pożarnej Portu Lotniczego. Uroczysta część z okazji otwarcia nowego biura ZAMMLER rozpoczęła się natychmiast po zakończeniu wycieczki z powitalnego słowa Menedżera ds. Rozwoju Grupy Firm ZAMMLER Łarysy Melnyczuk. W imieniu Dyrektora Generalnego, współzałożyciela ZAMMLER GROUP Wiktora Szewczenki ona podziękowała partnerom i klientom za owocną wieloletnią współpracę i wsparcie, a także opowiedziała o planach na najbliższą przyszłość. W szczególności, o rozszerzeniu geografii transportu w maksymalnie lojalnych cenach i w krótkim czasie. Trasy, jak i wcześniej, będą się odbywać we wszystkie kraje świata z naciskiem na Stany Zjednoczone, Chiny, Emiraty Arabskie, Indie, Niemcy i inne. Ołeg Raczow, jeden z założycieli ZAMMLER GROUP i СЕО ZAMMLER POLSKA podczas jego uroczystej mowy zacytował wypowiedź Winstona Churchilla, która jego zdaniem najbardziej pzekazuje sens filozofii firmy ZAMMLER: „Sukces – nie jest ostateczny, porażki nie są śmiertelne, najważniejsze – to odwaga kontynuować to, co zaczęliśmy. Zawsze działaliśmy na tej zasadzie i dlatego za 12 lat z małej firmy wyrósł międzynarodowy operator logistyczny z oddziałami w Polsce, na Ukrainie i w Chinach, posiadający 12 biur, 6 zespołów magazynów w Kijowie, Odessie i Dniepru, zatrudniający ponad 500 pracowników i dysponujący flotą o 65 nowoczesnych ciężarówek”. Jak zaznaczył Ołeg Raczow, główne dwa cele na bieżący rok – to wzmocnienie rozwoju kierunku lotniczych przewozów towarowych, krokiem do realizacji którego jest otwarcie nowego oddziału w Porcie Lotniczym, i otwarcie biura w Niemczech, które znajduje się obecnie na końcowym etapie. Szczegóły i cechy świadczenia usług lotniczych w zakresie przewozów towarowych, nowe możliwości kombinacji dostaw drogowych i lotniczych, które będzie oferować swoim klientom ZAMMLER, zaprezentował gościom Andrij Kryworotow. W swoim przemówieniu podkreślił: „Przygotowując się do wzmocnienia kierunku przewozów lotniczych, firma ZAMMLER, oprócz otwarcia biura w Boryspolu, przeszła certyfikację w Państwowej Administracji Lotniczej i otrzymała certyfikat na prawo do sprzedaży lotniczych przewozów, które będą realizowane w partnerstwie z austriacką firmą „Cargo Partner”. Z powitalnymi słowami na adres ZAMMLER wystąpili Ołeksij Penkauskas, Dyrektor Generalny „FF Cargo Service Ukraina”, Gennadij Jakubowycz, Dyrektor Zarządzający Glode Air Cargo i pan Lu Dziuń, Doradca ds. handlowo-gospodarczych Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej na Ukrainie. Goście życzyli sukcesów i aktywnej współpracy w rozwoju powietrznej logistyki towarowej. Wśród honorowych gości obecni byli Rusłan Osypenko, Dyrektor Wykonawczy Chińskiego Stowarzyszenia Handlowego, Wasyl Szweć, Zastępca Dyrektora Wykonawczego Chińskiego Stowarzyszenia Handlowego, Witalij Majstrenko, Wiceprezes Kijowskiej Izby Handlowo-Przemysłowej i top-menedżerowie ZAMMLER GROUP. Po zakończeniu części oficjalnej na gości czekał uroczysty bankiet, podczas którego wszyscy mieli okazję porozmawiać i omówić plany dotyczące przyszłej współpracy.
ONLINE-Aplikacja
The form is not working at the moment. We apologize for the inconvenience caused. To contact us, use the phone number +38 (044) 233-62-28