Udział
30-05-2019

ZAMMLER na Międzynarodowym Tygodniu Transportu i Handlu

W ramach corocznego Międzynarodowego tygodnia transportu i handlu przez Ministerstwo infrastruktury Ukrainy przeprowadzono Okrągły stół „Rozwój logistyki transportu i przewozu multimodalnego/kontenerowego”, który odbył się 29.05.2019 roku. Chińskie Stowarzyszenie Handlowe i Ministerstwo infrastruktury zaprosiły firmę ZAMMLER do udziału w tym wydarzeniu, którego moderatorem był zastępca Ministra Infrastruktury Ukrainy ds. Integracji Europejskiej Wiktor Dowgań. Menedżer operacyjny przedstawicielstwa ZAMMLER GROUP w m. Odessa, kandydat nauk ekonomicznych, docent Katedry Zarządzania i Logistyki Odeskiej Narodowej Akademii Technologii Żywności Waleria Drozdowa opowiedziała o logistyce transportowej w nowoczesnych warunkach, o wpływie procesów globalizacji i związanych z tym zmianach tras. W trakcie imprezy ekspert zaprezentowała statystyki transportu i zauważalne tendencje ostatnich lat oraz wyjaśniła, dlaczego do naprawy statków wybierają Turcję, a nie Ukrainę. Wzrost frachtów przy przewozie morzem ona oceniła jak oczekiwany: z powodu zmiany rodzaju paliwa. Również odnotowano wzrost zapytań o transporcie kontenerów koleją i niedostateczny rozwój infrastruktury dla przeładunku towarów i tranzytu transportem drogowym. Podczas okrągłego stołu zostały omówione perspektywy rozwoju branży transportowej i logistycznej Ukrainy, a w szczególności rolę GRUPY FIRM ZAMMLER w tym procesie. Jednymi z projektów, które w przyszłości, naszym zdaniem, będą mieć wpływ na zakres potoków ładunków w kraju, jest realizacja projektu modernizacji lotniska w Białej Cerkwi i otwarcie punktu kontrolnego przez granicę państwową na lotniska „Biała Cerkiew”, a także otwarcie jednostki strukturalnej ZAMMLER w międzynarodowym porcie lotniczym „Boryspol”.
ONLINE-Aplikacja

X