Udział
02-10-2017

Firma ZAMMLER POLSKA SP. Z.O.O uzyskała międzynarodowy certyfikat ISO

Firma ZAMMLER POLSKA SP. Z.O.O, która jest europejskim przedstawicielstwom grupy firm logistycznych ZAMMLER, otrzymała certyfikaty zgodności z wymaganiami międzynarodowych norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Zammler-Polska-UKAS-eng-1Zammler-14l-UKAS-engl-1 Firma ZAMMLER POLSKA SP. Z.O.O w pełni wdrożyła system zarządzania jakością i system zarządzania środowiskowego przechodząc audyt certyfikacyjny Międzynarodowej jednostki certyfikującej Bureau Veritas Certification. Wymagania międzynarodowej normy ISO 9001 obejmują takie aspekty funkcjonowania firmy jak: zarządzanie procesami produkcji i świadczenia usług, badanie satysfakcji konsumentów, prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych, zapewnienie zasobów, szkolenie i przeszkolenie pracowników, ciągłe doskonalenie i wiele więcej. Celem międzynarodowej normy ISO 14001 jest stworzyć strukturę w celu ochrony środowiska i reagowania na zmiany warunków ekologicznych. Systemowe podejście do zarządzania ekologicznego zapewnia firmie możliwość dalszego rozwoju poprzez ochronę środowiska, zmniejszenie możliwości negatywnego wpływu warunków środowiskowych na organizację, wzrost efektywności środowiskowej, itp. „Wdrażając system zarządzania jakością ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 tym samym potwierdzamy wysoki poziom efektywności zarządzania w firmie, naszą gotowość do dalszego rozwoju świadczenia wysokiej jakości usług zgodnie ze światowymi normami. Oprócz strategicznych decyzji i działań, system zarządzania środowiskowego obecnie znajduje odzwierciedlenie nawet w codziennej pracy naszych pracowników: do minimum ograniczone jest wykorzystanie papieru, na kompleksach magazynowych prowadzona jest selektywna zbiórka śmieci, działa system utylizacji świetlówek, wszystkie maszyny, które realizują przesyłki, są zgodne z normą środowiskową Euro 5 i Euro 6”, – zaznaczył dyrektor firmy ZAMMLER POLSKA SP. Z.O.O Oleg Raczow. Jego zdaniem, wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu zgodności z ISO 14001 w przyszłości jest planowane przez spółki grupy ZAMMLER na Ukrainie. Przypomnijmy, certyfikat zgodności z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015 w styczniu 2017г. otrzymały firmy „ZAMMLER UKRAINA” oraz „ZAMMLER SKŁAD”.
ONLINE-Aplikacja

X