Udział
11-06-2019

ZAMMLER GROUP w projekcie pomocy technicznej „Wsparcie organów władzy Ukrainy w zakresie rozwoju krajowego modelu transportowego i master-planu”

Do ZAMMLER GROUP w ramach realizacji projektu w zakresie rozwoju i modernizacji sektora transportowego na Ukrainie według Narodowej strategii transportowej zwrócili się przedstawiciele międzynarodowe Master Plan Project w celu uzyskania opinii ekspertów. Podczas swojego pobytu w Kijowie międzynarodowy ekspert ds. logistyki pan Jose Caceres zainicjował spotkanie z TOP menedżerami ZAMMLER GROUP w celu omówienia niektórych zagadnień, a mianowicie: – problemy związane z regulacją państwową logistyki, rozwojem infrastruktury logistycznej; – słabe miejsca związane z organizacją instytucjonalną, systemem działalności lub infrastrukturą; – zakres świadczonych usług; – struktura rynku na Ukrainie. Celem wspomnianego projektu jest wspieranie rozwoju i modernizacji sektora transportowego na Ukrainie według Narodowej strategii transportowej. W ramach pomysłu jest okazywane wsparcie w sprawach administracji publicznej, promowania planowania inwestycyjnego w sektorze transportu w celu: – przygotowania analizy istniejącego systemu transportowego i określenie wad/słabych miejsc, które należy wzmacniać; – ilościowego określenia istniejącego popytu i podaży usług w sektorze transportu; – rozwoju krajowego multymodalnego modelu transportowego i tym podobne. Ze strony gości, oprócz pana Caceresa, była również Alla Nowikowa, krajowy ekspert drogowy (Ukraina). ZAMMLER GROUP reprezentowali: Dyrektor Handlowy Anton Cymbał, Dyrektor Departamentu Transportu Międzynarodowego Ołeksandr Kyryluk, Dyrektor Departamentu Ładunków Regionalnych Ołeksandr Woronianśkyj i menedżer ds. rozwoju Łarysa Melnyczuk. W trakcie spotkania strony omówiły wszystkie zaplanowane zagadnienia, i, co ważne, przedstawiciele ZAMMLER GROUP będąc ekspertami na rynku logistycznym Ukrainy z pierwszych ust dostarczyły informacji dotyczących problemów w branży, możliwych sposobów rozwiązania problemów i ogólną ocenę perspektyw branży transportowo-logistycznej. Podobne spotkania odbyły się również z różnymi stowarzyszeniami branżowymi, w szczególności z ZMPD i Ukraiński Alians Logistyczny. Eksperci ZAMMLER i goście międzynarodowi będą kontynuować dalszą współpracę. Teraz oczekujemy na roboczy plan w celu uzgodnienia szczegółów i potwierdzenia jego zdolności adaptacji do realizacji.
ONLINE-Aplikacja

X