• укр
  • eng
  • pol
  • 中文
  • рус
Dla osób z wadami wzroku
Dla osób z wadami wzroku

PRZEDSTAWICIELE ZAMMLER GROUP WŁĄCZYLI SIĘ W OPRACOWANIE KRAJOWEGO MASTERPLANU TRANSPORTU

W ramach unijnego projektu „Wsparcie władz ukraińskich w opracowaniu Narodowego Modelu Transportu i Master Planu” 26 maja w Odessie odbyło się cykliczne spotkanie Grupy Roboczej ds. Transportu Towarowego. To spotkanie zgromadziło ekspertów z unijnego projektu pomocy technicznej, Ministerstwa Infrastruktury i Biznesu.

ZAMMLER GROUP była reprezentowana na spotkaniu przez kierownika wydziału międzynarodowego i krajowego transportu towarowego jednostki strukturalnej w Odessie Dmytra Trusova.

Grupa robocza przeanalizowała obecną sytuację przewozów towarowych na Ukrainie. Podczas spotkania omówiono także główne kierunki polityki UE w zakresie zrównoważonego transportu oraz główne trendy na rynku przewozów towarowych, główne priorytety Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do 2030 r. (NST 2030), poprawę warunków przewozów towarowych i określenie perspektyw ich rozwoju i sektora transportowego Ukrainy na podstawie NST 2030.

Grupa Robocza omówiła również techniczne aspekty sprawnego funkcjonowania rynku przewozów towarowych, regulację przewozów towarowych i konieczność jej rewizji w świetle zobowiązań Ukrainy w zakresie integracji europejskiej, zapewnienie ruchu transgranicznego i tranzytowego, wsparcie państwa dla rozwoju transport towarowy transportem ekologicznym itp.

Dmytro Trusov podał problemy w różnych rodzajach logistyki: transport kontenerów lotniczych, morskich, samochodowych i kolejowych. W odniesieniu do transportu ciężarowego poruszył następujące problematyczne kwestie, które należy wziąć pod uwagę i rozwiązać: potrzeba wsparcia państwa przewoźników drogowych na tle zaostrzenia wymogów regulacyjnych, tworzenie elektronicznych kolejek i parkowania samochodów na przejściach granicznych, potrzeba przejrzystości w dystrybucji ograniczonych zezwoleń na międzynarodowy transport drogowy i inne.

W skład Grupy Roboczej ds. Transportu Towarowego z ZAMMLER GROUP wchodzą również Dyrektor Generalny firmy Viktor Shevchenko i dyrektor Departamentu Transportu Międzynarodowego Oleksandr Kyryliuk. Tym razem dołączyli do dyskusji w trybie online.

W przyszłości ustalenia i wnioski Grupy Roboczej posłużą do przygotowania Transportowego Master Planu Ukrainy do 2030 roku.

Złożyć wniosek
Dziękuję Ci!

Nasz specjalista wkrótce się
z Tobą skontaktuje

Zapoznać się
Przekaż opinię